Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Formand: Jørgen Andersen
Næstformand: Hans Jørgen Schmidt
Kasserer: Per Nielsen
Bestyrelsesmedlem og IT. ansvarlig:
Eggert Madsen
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for
indvindingsområder: Anders Forman
Suppleant: Jens Foldager
Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. telefon 59 20 70 30 eller e-mail: per@jyderupstvand.dk
Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftschefen telefon 59 27 65 66
Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kassereren telefon 59 20 70 30
Kontakt Minimer
Kontakt

Kontakt vandværket

Jyderup Stations Vandværk kan kontaktes på  adressen:

Jyderup Stations Vandværk
Glentevej 3,
4450 Jyderup.
Tlf. 59 20 70 30

E-mail. per@jyderupstvand.dk

Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. telefon eller email:
Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftschefen
Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kassereren

Driftschef:
H.J. Schmidt
59 27 65 66
mail@vvshj.dk

Formand:
Jørgen Andersen
29 92 58 16
Mr.Alfasprint@gmail.com

Næstformand:
H.J. Schmidt
59 27 65 66
mail@vvshj.dk

Kasserer:
Per Nielsen
59 20 70 30
Per@jyderupstvand.dk
Copyright Rambøll Danmark A/S